Joint Crisis Committee2019-02-26T22:18:00+00:00

JCC Country Matrix

GKChP

 1. Boris Pugo
 2. Dimitry Yazov
 3. Oleg Shenin
 4. Vasily Starodubtsev
 5. Oleg Baklanov
 6. Gennady Yanayev
 7. Valentin Varennikov
 8. Valery Boldin
 9. Aleksandr Tizyakov

Gorbachev’s Cabinet

 1. Nikolai Ryzkhov
 2. Valentin Pavlov
 3. Ivan Silayev
 4. Vladimir Ivashko
 5. Konstantin Chernenko
 6. Antoly Ligachev
 7. Aleksandr Yefimov
 8. Yevgeny Shaposhnikov
 9. Nikolay Glushkov

Yeltsin’s cabinet

 1. Viktor Barannikov
 2. Andrey Dunaev
 3. Pavel Grachev
 4. Vladimir Lopukhin
 5. Andrey Nechaev
 6. Yegor Gaidar
 7. Vladimir Shumeyko
 8. Alexander Shokhin
 9. Viktor Mikhailov
 10. Mikhail Poltoranin